Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

defense game 2013

 không có chủ đích soạn các bước vẽ từ đầu nên post tạm file save dở
Final

art cho dự án cá nhân >:)

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2013

ko đề :|

Lúc nào cũng như thế,lúc nào cũng phải tìm cách cân bằng cuộc sống của mình để thỏa mãn đam mê,khoái cảm trong nghệ thuật(ko chỉ riêng việc vẽ vời)...cũng đồng thời phải chấp nhận cả những vướng bận xung quanh mình(vì xung quanh mình có nhiều điều mình yêu thương và chân trọng...)
 

muốn có 1 cái ục xong hụp đầu vào đấy rồi.... High !!! :))