Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013

character design tutorial

speed painting character 47'
tutorial 100% speed

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét