Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

oil oil

oil painting/canvas 20x25
speed 1hr



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét