Thứ Tư, 21 tháng 11, 2012

đại gia súc vật


đại gia súc vật.- speedpainting tác phẩm tuy con nhiều sai sót vì đầu tư 45' cho mỗi nhân vật ^^

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét