Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

workshop


giáo trình concept soạn qua để workshop cho lớp của Koon theo chủ đề về robot (style john park :D).
chia làm 4 giai đoạn chính :
+ thumbnail
+phối cảnh + sketch chi tiết chính phụ (đương nhiên không cần quá kỹ)trên thumbnail vừa vẽ
+phân bố hướng sáng + chộn màu,chộn đen trắng + phân bố mảng màu(có thể hút luôn màu từ ảnh tư liệu đã chuẩn bị sẵn)
+đẩy chi tiết , làm tăng độ tương phản chính phụ...

4 nhận xét: